Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Restaurant aan de Gracht, Grootzand 4, 8601 AW Sneek, handelend onder kvk nummer 66187362

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Restaurant aan de Gracht kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Restaurant aan de Gracht, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Restaurant aan de Gracht verstrekt.

Bij Restaurant aan de Gracht kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres

Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Restaurant aan de Gracht deze gegevens nodig heeft

Restaurant aan de Gracht verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Restaurant aan de Gracht je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang Restaurant aan de Gracht gegevens bewaart

Restaurant aan de Gracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met anderen

Restaurant aan de Gracht verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Restaurant aan de Gracht worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Restaurant aan de Gracht gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Restaurant aan de Gracht maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Restaurant aan de Gracht bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Restaurant aan de Gracht te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Restaurant aan de Gracht heeft hier geen invloed op.

Restaurant aan de Gracht heeft Google geen toestemming gegeven om via Restaurant aan de Gracht verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@morekop.com. Restaurant aan de Gracht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Beveiliging en SSL

Restaurant aan de Gracht neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Restaurant aan de Gracht maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Restaurant aan de Gracht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Restaurant aan de Gracht op via info@restaurantaandegracht.nl

Contact

www.restaurantaandegracht is een website van Morekop Communicatie. Als volgt te bereiken:

  • Vestigingsadres: Zwarteweg 4 – 8603 AA Sneek
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01113445
  • Telefoon: 0612284483
  • E-mailadres: info@morekop.com

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.